คู่มือการใช้งานระบบจอง เว็บไซต์ www.lomprayah.com

หน้าจอหลักเว็บไซต์
 • เข้าสู่หน้า สมัครสมาชิก และ เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • เปลี่ยนภาษาภายในเว็บไซต์
 • เมนูหลักของเว็บไซต์
 • เลือกประเภทและรายละเอียดการจอง
หน้าสมาชิก
 • สำหรับเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
 • กรอก อีเมล์ และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าสู่ระบบสมาชิก
แท็ปจองการเดินทาง
 • เลือกประเภทของการเดินทาง แบบเดินทางไป-กลับ / แบบเดินทางรอบเดียว
 • เลือกต้นทาง และปลายทาง
 • เลือกวันออกเดินทาง และวันเดินทางกลับ
 • เลือกจำนวนผู้โดยสาร และจำนวนผู้โดยสารที่เป็นเด็ก(ถ้ามี) **โดยผู้โดยสารเด็กต้องมีอายุตั้งแต่ 2 - 11 ปี
แท็ปจองแพ็คเกจทัวร์
 • เลือกแพ็คเกจทัวร์ที่ต้องการจอง
 • เลือกวันออกเดินทาง
 • เลือกจำนวนผู้โดยสาร และจำนวนผู้โดยสารที่เป็นเด็ก(ถ้ามี) **โดยผู้โดยสารเด็กต้องมีอายุตังแต่ 2 - 11 ปี
เลือกรอบเวลาที่ต้องเดินทาง
 • เลือกรอบเวลาเดินทาง โดยในแต่ละรอบเดินทางอาจมีราคาไม่เท่ากัน
 • เลือกรอบเวลาเดินกลับ (หากเลิกเดินทางแบบรอบเดียว จะไม่มีให้เลือก) โดยในแต่ละรอบเดินทางอาจมีราคาไม่เท่ากัน
 • **ในกรณีที่จองแบบแพ็คเกจทัวร์จะไม่มีให้เลือกรอบเดินทาง **
ใส่รายละเอียดของผู้เดินทาง
 • ส่วนสรูปข้อมูลของรายการจอง
 • ส่วนกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำรายการจอง
 • ส่วนกรอกข้อมูลของผู้เดินทางทุกคน
สรุปรายละเอียดการจอง
 • ส่วนสรูปข้อมูลของรายการจอง
 • สรุปข้อมูลผู้ทำรายการ
 • สรูปข้อมูลรายชื่อผู้เดินทงทั้งหมด
 • เลือกช่องทางการชำระเงิน ประกอบด้วย
  ชำระผ่านบัตรเครดิต / ชำระผ่านทางจัดรับชำระเงินของ 7-11 / ชำระผ่านทางจุดชำระเงินอื่นๆ
  โดยเมือท่านทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์พร้อมทั้ง BOOKING VOUCHER สำหรับใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่
  ดูตัวอย่าง BOOKING VOUCHER คลิก
เมนูรายการจอง
 • เมนูแยกรายการการจองของ การเดินทาง และ การจองทัวร์
 • ดูรายละเอียดจองรายการจองนั้นๆ
 • สถานะการชำระเงินของรายการจอง หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะสามารถปริ๊น BOOKING VOUCHER เพื่อใช้ในการยืนยันการจองกับเจ้าหน้าที่ได้ ดูตัวอย่าง BOOKING VOUCHER คลิก
หน้าจอหลัก
 • เข้าสู้ระบบ / แก้ไขข้อมูลสมาชิก
 • ตั้งค่าแอพพลิเคชั่น
 • เมนูหลัก
จองการเดินทาง
 • เลือกประเภทของการเดินทาง แบบเดินทางไป-กลับ / แบบเดินทางรอบเดียว
 • เลือกต้นทาง และปลายทาง
 • เลือกวันออกเดินทาง และวันเดินทางกลับ
 • เลือกจำนวนผู้โดยสาร และจำนวนผู้โดยสารที่เป็นเด็ก(ถ้ามี) **โดยผู้โดยสารเด็กต้องมีอายุตังแต่ 2 - 11 ปี
จองแพ็คเกจทัวร์
 • เลือกแพ็คเกจทัวร์ที่ต้องการจอง
 • เลือกวันออกเดินทาง
 • เลือกจำนวนผู้โดยสาร และจำนวนผู้โดยสารที่เป็นเด็ก(ถ้ามี) **โดยผู้โดยสารเด็กต้องมีอายุตังแต่ 2 - 11 ปี
เลือกรอบเวลาที่ต้องเดินทาง
 • เลือกรอบเวลาเดินทาง โดยในแต่ละรอบเดินทางอาจมีราคาไม่เท่ากัน
 • เลือกรอบเวลาเดินกลับ (หากเลิกเดินทางแบบรอบเดียว จะไม่มีให้เลือก) โดยในแต่ละรอบเดินทางอาจมีราคาไม่เท่ากัน
 • * ในกรณีที่จองแบบแพ็คเกจทัวร์จะไม่มีให้เลือกรอบเดินทาง
รายละเอียดผู้ทำรายการ
รายละเอียดผู้โดยสารทั้งหมด
สรุปรายการและชำระเงิน
 • ส่วนสรูปข้อมูลของรายการจอง
 • เลือกช่องทางการชำระเงิน ประกอบด้วย
  ชำระผ่านบัตรเครดิต / ชำระผ่านทางจัดรับชำระเงินของ 7-11
  โดยเมือท่านทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์พร้อมทั้ง BOOKING VOUCHER สำหรับใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่
  ดูตัวอย่าง BOOKING VOUCHER คลิก
รายการจองทั้งหมด
 • เมนูแยกรายการการจองของ การเดินทาง และ การจองทัวร์
 • รายละเอียดการจองนั้นๆ
 • สถานะการชำระเงินของรายการจอง ท่านสามารถใช้ส่วนนี้ในการยืนยันกับเข้าหน้าที่ได้เช่นกัน
Round trip
Oneway trip