NEWS & EVENT Fast, Safe, Convenient : The best way to explore the Gulf of Thailand!

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!!! ดำน้ำตื้นช่วงเทศกาล กับราคาพิเศษสำหรับคนไทย 03 April 2017

ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองระหว่าง วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมดำน้ำตื้น ราคาขายปกติ โปรโมชั่นคนไทย
ดำน้ำตื้นเกาะเต่า-เกาะนางยวน เริ่มต้นจากชุมพร (CATAMARAN)     2,200 THB 1,500 THB
ดำน้ำตื้นเกาะเต่า-เกาะนางยวน เริ่มต้นจากเกาะพะงัน (CATAMARAN)     2,400 THB 1,500 THB
ดำน้ำตื้นเกาะเต่า-เกาะนางยวน เริ่มต้นจากเกาะสมุย (CATAMARAN)   
*** เริ่มต้นจากเกาะสมุยรวมค่าบริการรับจากโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
2,800 THB 1,800 THB
ดำน้ำตื้นเกาะเต่า-เกาะนางยวน เริ่มต้นจากเกาะสมุย (SPEED BOAT)   
*** เริ่มต้นจากเกาะสมุยรวมค่าบริการรับจากโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
2,200 THB 1,400 THB
ดำน้ำตื้นเกาะเต่า-เกาะนางยวน เริ่มต้นจากเกาะพะงัน (SPEED BOAT)   
*** เริ่มต้นจากเกาะพะงันรวมค่าบริการรับจากโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
1,800 THB 1,400 THB
ดำน้ำตื้นหมู่เกาะอ่างทอง เริ่มต้นจากเกาะสมุย (SPEED BOAT)     
** สำหรับหมู่เกาะอ่างทอง ยังไม่รวมธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับคนไทย 40 บาท
*** เริ่มต้นจากเกาะสมุยรวมค่าบริการรับจากโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
2,200 THB 1,400 THB
ดำน้ำตื้นหมู่เกาะอ่างทอง เริ่มต้นจากเกาะพะงัน (SPEED BOAT)     
** สำหรับหมู่เกาะอ่างทอง ยังไม่รวมธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับคนไทย 40 บาท
*** เริ่มต้นจากเกาะพะงันรวมค่าบริการรับจากโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
1,800 THB 1,400 THB


วันหยุดต่อเนื่อง/เทศกาลประจำปี 2560

 • วันจักรีและวันสงกรานต์ 3-16 เมษายน 2560
 • วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล/วันวิสาขาบูชา 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560   
 • วันอาสาขบูชา 3-7 กรกฏาคม  2560
 • วันแม่แห่งชาติ 9-14  สิงหาคม  2560
 • วันปิยะมหาราช 19-24 ตุลาคม 2560
 • วันลอยกระทง 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560   
 • วันพ่อแห่งชาติ/วันรัฐธรรมนูญ 1-12 ธันวาคม 2560
 • วันสิ้นปี 24-31 ธันวาคม 2560


เงื่อนไขการจอง

 1. สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย (ต้องมีบัตรประชาชน และผู้เดินทางต้องเป็นคนไทยเท่านั้น)
 2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่สาขาของลมพระยาเท่านั้น
 3. สามารถใช้ในช่วงเทศกาลวันหยุดตามที่บริษัทฯกำหนด
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้ (สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขของบริษัท)

 

back
Round trip
Oneway trip
Get Our APP Now Free Lomprayah for mobile devices. Download the apps that is right for your device.